Fitxer: Cens població i habitatge 2011. Població en establiments col·lectius

Codi: 033/2013

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions de la població en establiments col·lectius i les seves característiques.

Univers objecte d'estudi: Població en establiments col·lectius

Nombre de registres o unitats del fitxer: 23.857

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori

Sou aquí: