Fitxer: Enquesta de clima exportador

Codi: 036/2012

Finalitat del fitxer: Anàlisi estadística i econòmica d'una enquesta a empresaris per conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.

Univers objecte d'estudi: Empreses catalanes exportadores regulars

Nombre de registres o unitats del fitxer: 600

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta telefònica

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement