Fitxer: Enquesta d'inversió industrial a Catalunya

Codi: 037/2012

Finalitat del fitxer: Disposar d'una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial fent una operació d'enquesta.

Univers objecte d'estudi: Establiments industrials de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.375

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement

Sou aquí: