Saltar al contingut principal

Codi: 038/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer el comportament viatger dels catalans i dels residents a la resta de l'Estat, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges fets i projectats.

Univers objecte d'estudi: Llars residents a l'estat espanyol

Nombre de registres o unitats del fitxer: 30.740

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement