Fitxer: Enquesta de sacrificis en escorxadors

Codi: 042/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer el nombre de caps sacrificats i la producció de carn per espècie.

Univers objecte d'estudi: Escorxadors de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 621

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sou aquí: