Fitxer: Enquesta de sales d'incubació

Codi: 043/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer la producció d'ous incubables.

Univers objecte d'estudi: Sales d'incubació de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 369

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació