Noms més freqüents dels nadons. Segarra

No hi ha informació o no es pot mostrar

No hi ha cap nom a Segarra de freqüència 4 o més alta durant l'any 2017

Selecció de sexe i lloc de residència

Sexe
Lloc de residència