Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Juliol 2016

21.09.2016

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix un 4,5% interanual a Catalunya al juliol del 2016. Per grans sectors industrials, tots els sectors decreixen: els béns intermedis (−7,8%), els béns de consum un (−2,9%) i els béns d'equipament un (−1.7%). En aquest mateix període, l'índex general de l'IECI disminueix un 6,1% interanual a Catalunya.

L'IECI és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar la dinàmica mensual de les comandes rebudes per les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IECI general. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya, i ho desglossa per grans sectors industrials per a Catalunya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2432

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Juliol 2016