Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Juliol 2016

21.09.2016

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) decreix un 0,5% interanual a Catalunya al juliol del 2016. Per sectors d'activitat, el comerç disminueix un 1,4% mentre que els altres serveis (és a dir, els no comercials) creixen un 1,2%. Dins d'aquests, destaquen els increments de l'hosteleria (6,3%) i de les activitats professionals, científiques i tècniques (2,8%); mentre que l'únic servei que decreix és el transport i emmagatzematge (−1,7%).

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) de l'INE, l'Idescat elabora mensualment l'indicador de conjuntura, que inclou l'índex general (IASS) del volum de negoci desagregat a sis sectors.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/n2434