Estimacions de població 2014. Dades postcensals (PDF)

28.09.2016

L'Idescat presenta la publicació Estimacions de població 2014. Dades postcensals.

En aquesta publicació s'ofereix una anàlisi de la població de Catalunya l'any 2014, així com un ampli ventall d'indicadors de moviment demogràfic i d'estructura de la població, amb sèries temporals d'ençà de l'any 1986. S'hi inclouen taules amb les dades de població per edat quinquennal i sexe a 1 de juliol i 31 de desembre de l'any 2014, i gràfics d'evolució de la població per grans grups d'edat.

Les estimacions postcensals de població tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística acurada dels efectius de població quan no es disposa de dades censals, i continuar la sèrie temporal homogènia sobre l'evolució anual de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat. La referència temporal de les estimacions postcensals de població correspon a l'1 de juliol i al 31 de desembre.

Les dades estan disponibles per al conjunt de Catalunya, les 41 comarques i Aran, els 8 àmbits del Pla territorial, els 24 municipis de més de 50.000 habitants i les 4 demarcacions provincials.

Document en PDF

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2439

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estimacions de població 2014. Dades postcensals (PDF)