Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Juny 2016

05.10.2016

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,5% al juny del 2016 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.059.096 persones.

L'augment d'afiliats té lloc a totes les comarques. Els creixements interanuals més elevats es presenten al Baix Penedès (4,8%), el Garraf (4,3%) i el Tarragonès (3,7%), mentre que augments més baixos es produeixen al Pallars Jussà (0,3%), la Terra Alta (0,7%), l'Alt Urgell (1,1%) i el Ripollès (1,2%).

Per sexe, al juny del 2016, el 53,8% de les persones afiliades són homes i el 46,2%, dones. Per edat, el 15,8% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 43,1%; els de 45 a 54, el 25,7%, i els de 55 anys i més, el 15,4% del total. Segons la nacionalitat, el 87% dels afiliats a Catalunya tenen la nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representen el 13% del total; l'increment interanual dels afiliats estrangers (7,4%) és més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (3,0%).

El nombre d'afiliacions a Catalunya a 30 de juny de 2016 se situa en 3.196.365, un 3,5% més que al juny del 2015.

Per sectors i si es compara amb el juny de l'any anterior, les afiliacions augmenten en tots els sectors econòmics: la construcció (4,5%), els serveis (3,7%), la indústria (2,6%) i l'agricultura (1,6%).

Per tipus de relació laboral, augmenten tant les afiliacions per compte d'altri (4,1%) com per compte propi (1,2%).

L'Idescat publica trimestralment el nombre d'afiliats i afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen segons el tipus de relació laboral, el règim de cotització i el sector d'activitat.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2446

Sou aquí:

  • Novetats
  • Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Juny 2016