Estadística de naixements (NAIX). 2015. Dades provisionals

10.10.2016
Novetats

Arxius adjunts

El nombre de nascuts vius registrats a Catalunya l'any 2015 va ser de 70.138, xifra que representa una disminució del 2,0% en relació amb el 2014, segons les dades provisionals de l'Estadística de naixements.

L'indicador conjuntural de fecunditat (nombre mitjà de fills per dona) el 2015 va ser de l'1,39; un any enrere era de l'1,38.

L'edat mitjana a la maternitat (31,9 anys) s'ha endarrerit un any des del 2005 pel descens de la fecunditat de les dones joves i per l'augment de la fecunditat de les dones de 35 anys i més. L'augment principal va correspondre a les edats de 35 a 39 anys, que amb 66 naixements per cada 1.000 dones es consolida com el segon grup d'edat amb més naixements l'any 2015 (després del grup de 30 a 34 anys).

Per nacionalitat, dels 70.138 nascuts vius, 17.842 van ser fills de mare estrangera, xifra que representa el 25,4% dels nascuts vius, un percentatge molt superior a la mitjana d'Espanya (17,8%). Per comarques destaca la Segarra amb un percentatge de mares estrangeres del 50,7%, i el municipi de Salt (d'entre els municipis majors de 20.000 habitants), amb un percentatge del 64,9%.

Per àmbits territorials, les Comarques Gironines i el Camp de Tarragona van ser els que tenien les taxes de natalitat més elevades, al voltant del 10‰. Les taxes de natalitat més baixes es van registrar a l'Alt Pirineu i Aran (7,7‰) i a les Terres de l'Ebre (8,2‰). Per comarques, el Gironès (11,8‰), el Pla de l'Estany (11,2‰) i l'Alt Empordà (10,7‰) van registrar les taxes més elevades mentre que el Priorat (6,4‰), l'Alt Urgell (6,6‰) i l'Alta Ribagorça (6,9‰) tenien les taxes més baixes.

En relació amb el nombre de fills per dona, les Comarques Gironines, Ponent i les Comarques Centrals van ser els àmbits del Pla territorial amb l'índex conjuntural de fecunditat més elevat (1,55, 1,50 i 1,49 fills respectivament) i l'Alt Pirineu i Aran (1,20 fills), l'àmbit que el tenia més baix.

L'Estadística de naixements ofereix informació dels nascuts vius, els parts i les morts fetals tardanes de les persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques, socials i territorials (municipi, comarca, àmbits del Pla territorial i província). L'Estadística de naixements i l'Estadística de defuncions conformen el moviment natural de la població, que permet estimar el creixement natural de la població, com la diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions.

La font original de les dades són les butlletes estadístiques del part de dones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades presentades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de dones que hi resideixen. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els parts de dones residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb la publicació de la totalitat de les taules dels parts de totes les dones residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

Estadística de naixements

Dades bàsiques

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2451

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de naixements (NAIX). 2015. Dades provisionals