Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Agost 2016

24.10.2016

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 13,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2016. Per grans sectors industrials, tots els sectors presenten increments: els béns d'equipament (34,5%), els béns de consum (8,7%) i els béns intermedis (7.0%). En aquest mateix període, l'índex general de l'IECI augmenta un 12,0% interanual a Catalunya.

L'IECI és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar la dinàmica mensual de les comandes rebudes per les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IECI general. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya, i ho desglossa per grans sectors industrials per a Catalunya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg
  • Delicious

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/n2464