Enquesta de població activa (EPA). III/2016

27.10.2016

La taxa d'atur se situa en el 14,63% a Catalunya al tercer trimestre del 2016, amb un total de 552.500 persones desocupades, 107.100 menys que fa un any, segons l'Enquesta de població activa. Per edats, destaca la reducció de l'atur tant en la població de 16 a 24 anys (−22,2%) com en la de 55 anys i més (−21,2%); per sexes, el decrement de l'atur dels homes (−17,5%) supera el de les dones (−15,0%). El nombre de llars amb tots els actius desocupats és de 171.700, 28.400 llars menys que al tercer trimestre del 2015.

La població ocupada augmenta en 113.100 persones, un 3,6% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.223.900 persones. Per sectors, si comparem l'ocupació en termes interanuals, destaca especialment l'increment de la població ocupada als serveis (109.100 en termes absoluts i 4,8% en termes relatius); la construcció (6,7%) i l'agricultura (10,6%) també augmenten, mentre que la indústria disminueix (−2,2%). Per edats, l'augment més intens de l'ocupació respecte de fa un any té lloc entre els joves de 16 a 24 anys (12,6%), seguit per la població de 55 anys i més (9,6%). Entre la població ocupada assalariada destaca l'increment interanual del tipus de contracte temporal (14,3%), mentre que l'indefinit creix menys (1,5%).

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Enquesta de població activa

Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya

Introducció | Metodologia

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2469

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de població activa (EPA). III/2016