Població ocupada en el sector turístic. EPA. III/2016

27.10.2016

La població ocupada en el sector turístic a Catalunya se situa en 431.300 persones al tercer trimestre del 2016, un 6,1% més que al mateix trimestre del 2015, segons l'Enquesta de població activa. La població ocupada en aquest sector representa el 13,4% del total de l'ocupació. Per sexe, el sector turístic ocupa 240.000 homes i 191.300 dones. El sector turístic a Espanya dóna feina a un total de 2.575.800 persones, un 4,8 més que fa un any, i suposa el 13,9% del total de la població ocupada.

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa . L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

Enquesta de població activa

Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya

Introducció | Metodologia

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2471

Sou aquí:

  • Novetats
  • Població ocupada en el sector turístic. EPA. III/2016