Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). III/2016

03.11.2016

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya creix un 2,5% interanual al tercer trimestre de l'any 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings. Segons l'origen del turisme, el turisme domèstic augmenta un 4,0%: creix el turisme català (2,7%) i el procedent de la resta de l'estat (12,7%); pel que fa al turisme estranger també creix (1,5%). D'altra banda, el nombre de viatgers registrat en els càmpings augmenta un 7,9% interanual.

L'Enquesta d'ocupació en càmpings és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que, per a Catalunya, proporciona informació trimestral sobre els viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació dels càmpings. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers i la categoria de l'establiment i per marques turístiques.

A partir del gener del 2015 s'apliquen dues modificacions en les marques turístiques, aprovades per l'Agència Catalana de Turisme. Les comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, que fins al desembre del 2014 formaven part de la marca Catalunya Central passen a formar part de la marca Costa Barcelona. A més, la marca Catalunya Central passa a denominar-se Paisatges Barcelona.

D'aquesta manera, Catalunya es divideix en nou marques turístiques: Barcelona, Costa Brava, Costa Daurada, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona, Pirineus, Terres de LLeida, Terres de l'Ebre i Val d'Aran.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2474

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). III/2016