Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar (EMOESC). Curs 2015-2016

09.11.2016
Novetats

Arxius adjunts

En el curs 2015-2016 hi havia 1.205.764 alumnes que residien i estudiaven a Catalunya matriculats en ensenyaments no universitaris, segons l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi (edat escolar). El 84,0% d'aquests alumnes (1.013.202) estudiaven al mateix municipi on residien. Aquesta proporció augmentava fins al 92,1% en el cas dels alumnes d'educació infantil de 2n cicle (209.828) i arribava al 88,2% en el cas dels que cursen estudis obligatoris (683.809 alumnes d'educació primària i ESO). En canvi, en el cas dels alumnes d'ensenyaments postobligatoris (119.565) els que estudiaven i residien al mateix municipi representaven el 58,9% del total.

En relació amb els ensenyaments obligatoris, la mobilitat obligada dels estudiants varia poc als àmbits territorials de Catalunya. Tots els àmbits registren proporcions superiors al 80% d'alumnes que residien i estudiaven al mateix municipi, excepte a l'Alt Pirineu i Aran (77,6%).

Pel que fa als ensenyaments postobligatoris s'observen més diferències entre els àmbits territorials. Hi ha tres àmbits on més de la meitat dels alumnes d'aquests ensenyaments estudiaven al mateix municipi on residien: l'àmbit Metropolità (63,9%), el Camp de Tarragona (58,1%) i l'àmbit de Ponent (55,2%); en canvi, les proporcions més baixes eren les del Penedès (45,2%) i les Comarques Centrals (45,6%).

Per municipis, Barcelona, Lleida, Mataró, la Seu d'Urgell, Amposta, Tortosa i Valls, són els municipis amb proporcions més elevades d'alumnes que estudiaven i residien al mateix municipi (superiors al 95%, més d'11 punts percentuals per damunt de la mitjana catalana). Per una anàlisi detallada de la mobilitat dels estudiants de tots els municipis de Catalunya consulteu l'Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals

En el curs 2015-2016, dels 3.010 alumnes que residien fora de Catalunya el 88,1% eren estudiants de cicles formatius. Per comarques, més del 80% estudiaven al Segrià (1.294) o al Barcelonès (1.133). Amb un valor menor, però superior a la resta de comarques, hi havia el Baix Ebre i el Montsià, amb 171 i 155 alumnes provinents de fora de Catalunya, respectivament.

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants no universitaris analitza els desplaçaments dels alumnes entre el lloc de residència i el lloc d'estudi, a partir de les dades de matrícula recollides pel Departament d'Ensenyament. L'aprofitament dels registres administratius de la matrícula dels estudiants ha permès a l'Idescat elaborar una nova sèrie estadística amb periodicitat anual dels desplaçaments per raó d'estudis, que s'inicia el curs 2011-2012. Les dades presentades fan referència als alumnes matriculats a Catalunya, tant dels que hi resideixen com dels que no.

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants no universitaris es difon segons el lloc de residència, el lloc d'estudi, el sexe, el tram d'edat i el nivell d'estudis. La desagregació territorial és per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar

Ampliació de resultats intermunicipal i intercomarcal

Dades bàsiques

El municipi en xifres

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2482

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar (EMOESC). Curs 2015-2016