Índexs de comerç al detall (ICD). Octubre 2016

30.11.2016

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016. Per tipus de producte l'alimentació registra un increment del 2,3% interanual mentre que la resta de productes registra una taxa negativa del 0,6%. En aquest darrer grup només el grup d'altres béns mostra una taxa positiva (2,1%), mentre que els grups de béns d'equipament personal i de la llar mostren taxes negatives del 2,5% i 3,7%, respectivament. En aquest mateix període l'índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,6% respecte a un any enrere.

L'objectiu principal d'aquest índex és mesurar l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses de comerç al detall. Els resultats es presenten desagregats per productes d'alimentació i resta de productes. En aquest darrer grup es desglossen els productes d'equipament personal, equipament de la llar, i altres béns. L'Idescat elabora mensualment l'ICD i tota la informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants, deflactant les sèries nominals a partir de les dades que proporciona l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2498

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índexs de comerç al detall (ICD). Octubre 2016