Estadística de l'audiovisual a Catalunya (EAUVI). 2014

01.12.2016

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2014 va ser de 1.537 milions d'euros, un 18% del total d'Espanya, percentatge inferior en tres punts al registrat l'any anterior. En aquest mateix any, el sector de l'audiovisual ocupava 13.063 persones. Pel que fa al sector de la publicitat a Catalunya, el seu volum de negoci va ser de 3.520 milions d'euros i ocupava 23.768 persones.

L'Idescat elabora anualment l'Estadística de l'audiovisual a Catalunya, que té com a objectiu proporcionar informació de l'economia, finançament i ocupació generada, de la demanda de béns i serveis audiovisuals del sector audiovisual (cinema, ràdio i televisió) i de la seva oferta, així com de les principals dades del sector de la publicitat.

Aquesta estadística s'elabora a partir de diferents fonts d'informació: Enquesta anual de serveis i Estadística de la despesa en consum de les llars pel que fa a les dades d'economia del sector; l'Enquesta de consum i pràctiques culturals per elaborar les dades de la demanda de continguts audiovisuals, i els registres administratius de l'Institut Català de les Empreses Culturals i del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per calcular les dades de l'oferta audiovisual.

L'Idescat oferirà, en breu, la publicació "Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2014" descarregable en PDF.

Estadística de l'audiovisual [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2499

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'audiovisual a Catalunya (EAUVI). 2014