Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Setembre 2016

01.12.2016

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,8% al setembre del 2016 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.032.136 persones.

L'augment d'afiliats té lloc a totes les comarques, a excepció de l'Alta Ribagorça on es produeix una disminució del 0,1% respecte el mateix trimestre de l'any anterior. Els creixements interanuals més elevats es presenten al Garraf (4,4%) i Baix Penedès i el Segrià (ambdós amb un 4,3%).

Per sexe, al setembre del 2016, el 53,6% de les persones afiliades són homes i el 46,4%, dones. Per edat, el 14,9% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 43,0%; els de 45 a 54, el 26,3%, i els de 55 anys i més, el 15,9% del total. Segons la nacionalitat, el 87,2% dels afiliats a Catalunya tenen la nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representen el 12,8% del total; l'increment interanual dels afiliats estrangers (8,9%) és més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (3,0%).

El nombre d'afiliacions a Catalunya a 30 de setembre de 2016 se situa en 3.170.814, un 3,8% més que al setembre del 2015.

Per sectors i si es compara amb el setembre de l'any anterior, les afiliacions augmenten en tots els sectors econòmics: l'agricultura (6,5%), la construcció (4,9%), els serveis (3,9%) i la indústria (2,6%).

Per tipus de relació laboral, augmenten tant les afiliacions per compte d'altri (4,4%) com per compte propi (1,2%).

L'Idescat publica trimestralment el nombre d'afiliats i afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen segons el tipus de relació laboral, el règim de cotització i el sector d'activitat.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2500

Sou aquí:

  • Novetats
  • Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Setembre 2016