Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Octubre 2016

21.12.2016

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) creix un 0,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016. Per sectors d'activitat, el comerç i els altres serveis (és a dir, els no comercials) augmenten un 0,2% i un 2,0%, respectivament. Dins d'aquests, destaquen els increments de les activitats administratives i serveis auxiliars (6,7%) i l'hoteleria (5,8%); mentre que els únics serveis que decreixen són les activitats professionals, científiques i tècniques (−3,5%).

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) de l'INE, l'Idescat elabora mensualment l'indicador de conjuntura, que inclou l'índex general (IASS) del volum de negoci desagregat a sis sectors.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2520

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Octubre 2016