Estadística de naixements, defuncions i matrimonis. 2015. Dades definitives

19.01.2017

Idescat publica dades definitives de l'Estadística de naixements, la de defuncions i la de matrimonis de l'any 2015. Aquest any es van registrar a Catalunya 70.450 nascuts vius i 64.866 defuncions, resultant-ne un creixement natural de 5.584 persones; d'altra banda, es van registrar 27.592 matrimonis. En relació amb el 2014, els naixements han disminuït un 1,6%, les defuncions han augmentat un 5,8% i els matrimonis han augmentat un 2,9%.

Les estadístiques de naixements, defuncions i matrimonis es difonen segons les característiques demogràfiques i socials, com ara el sexe, l'edat, l'estat civil, el lloc de naixement o la nacionalitat. S'ofereix la desagregació territorial de la informació per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

El desglossament de les dades es fa segons el lloc de residència: per als naixements, és el municipi de residència de la mare; per a les defuncions, el municipi de residència del difunt; i per als matrimonis, el municipi on el matrimoni estableix la residència.

Aquestes tres estadístiques es deriven de l'aprofitament estadístic de les inscripcions de naixements, defuncions i matrimonis en el Registre Civil. Fins al 2011 les dades fan referència als naixements, defuncions i matrimonis registrats a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'ofereixen dades definitives que inclouen també els naixements, defuncions i matrimonis registrats en altres comunitats autònomes per part de persones que resideixen a Catalunya.

Estadística de naixements[+]

Estadística de defuncions

Estadística de matrimonis[+]

Dades bàsiques

Indicadors demogràfics i de territori

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2535

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de naixements, defuncions i matrimonis. 2015. Dades definitives