Enquesta de població activa (EPA). IV/2016

26.01.2017

L'atur va disminuir a Catalunya en 110.200 persones al quart trimestre del 2016 respecte de l'any anterior (−16,5%) i es va situar en 558.500 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 14,85%, segons l'Enquesta de població activa. Per sexe no hi va haver diferències entre homes i dones en l'evolució interanual (−16,5% i −16,4%, respectivament). Per edats, tampoc hi va haver diferències significatives en els trams analitzats (−16,8% de 16 a 24 anys; −16,6% de 25 a 54 anys; −15,6% de 55 anys i més).

La població ocupada va augmentar de 100.800, un 3,2% més que al mateix període de l'any anterior, i es va situar en 3.202.600 persones. Per sectors, si comparem l'ocupació en termes interanuals, l'increment de la població ocupada es va concentrar als serveis (100.100 en termes absoluts i 4,4% en termes relatius); la construcció (4,2%) i l'agricultura (3,1%) també van augmentar, mentre que la indústria va disminuir (−1,4%). Per sexe destaca l'increment que hi va haver de l'ocupació en les dones (4,4%), per sobre de la dels homes (2,3%). Per edats, l'augment més intens de l'ocupació, respecte de l'any anterior, es va produir entre els joves de 16 a 24 anys (11,8%); l'únic tram d'edat que va notar un descens interanual de l'ocupació va ser el de 25 a 34 anys (−2,7%). Entre la població ocupada assalariada l'increment del tipus de contracte temporal (12,1%) va ser força superior que el de l'indefinit (2,1%).

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al quart trimestre del 2016 va ser de 171.200, 46.100 llars menys que al mateix període de l'any anterior. Les llars amb tots els actius ocupats van augmentar de 72.700.

Pel que fa als sectors específics de la cultura i el turisme, la població ocupada en el sector cultural va créixer un 12,4% interanual i es va situar en 161.200 persones, fet que representa el 5,0% del total de l'ocupació. Per sexe, el sector de la cultura va ocupar 97.000 homes i 64.200 dones. El sector cultural a Espanya va donar feina a un total de 721.300 persones (un 1,5% més que el mateix període del 2015), que representa el 3,9% del total de la població ocupada.

En el sector turístic la població ocupada va augmentar el 6,6% respecte del quart trimestre del 2015 i es va situar en 402.700 persones (12,6% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector turístic va ocupar 227.800 homes i 174.900 dones. El sector turístic a Espanya va donar feina a un total de 2.411.500 persones (un 2,3% més que l'any anterior), que suposa el 13,0% del total de la població ocupada.

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Enquesta de població activa

Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya

Introducció | Metodologia

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2547

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de població activa (EPA). IV/2016