El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per al 2017

07.02.2017

El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2017. El programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les 311 actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que es realitzaran aquest any.

Aquest és el primer programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, aprovat per la Llei 5/2016, del 23 de desembre.

Una vegada es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, podrà consultar-se en l'apartat de Pla estadístic de Catalunya.

Enllaç

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2559

Sou aquí:

  • Novetats
  • El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per al 2017