Índex de producció industrial (IPI). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals

08.02.2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari (Base 2010=100) va augmentar un 5,0% interanual a Catalunya al desembre del 2016. Per grans sectors industrials, tots van registrar increments: els béns intermedis un 9,1%, els béns d'equipament un 6,6%, els de consum un 2,1% i l'energia un 1,0%.

L'any 2016, la mitjana anual de l'índex de producció industrial (Base 2010=100) va créixer un 3,2%, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, van registrar increments tots els sectors: els béns de consum un 3,5%, els béns intermedis un 3,2% i els béns d'equipament un 3,1%. Per seccions de la CCAE-09, va destacar l'augment de les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (15,7%) i de la fabricació de maquinària i equips mecànics (10,9%).

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra. També calcula l'IPI corregit d'efectes de calendari.

Indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors d'estructura econòmica

Anuari estadístic de Catalunya

Indicadors de la Unió Europea

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2561

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial (IPI). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals