Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Desembre 2016

21.02.2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, va decréixer un 0,8% interanual a Catalunya al desembre del 2016. Per grans sectors industrials, es mantenen estables els béns intermedis (0,0%), mentre que la resta de sectors van presentar decrements: els béns de consum (−1,5%) i els béns d’equipament (−0,6%). En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 0,7% interanual a Catalunya.

L'IVNI és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar l'evolució mensual de la facturació de les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IVNI general. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya, i ho desglossa per grans sectors industrials per a Catalunya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/n2566