Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic. T4/2016 i any 2016. Dades provisionals

Catalunya va exportar productes industrials per valor de 15.732,2 milions d'euros al quart trimestre del 2016, xifra que representa un creixement interanual de l’1,7%. Les vendes de productes d’alt contingut tecnològic són les que més han van augmentar al quart trimestre (6,4%), seguides de les dels productes de nivell tecnològic mitjà alt (3,8%). En canvi, les vendes de productes de nivell tecnològic mitjà baix han van disminuïr un 2,6% i les de nivell baix, un 1,6%.

El valor de les importacions del quart trimestre va ser de 18.128,9 milions d’euros, amb un augment interanual del 4,6%. Les compres a l’estranger de tots els nivells tecnològics van créixer: el nivell tecnològic alt va augmentar un 11,3% interanual; el nivell baix, un 5,0%; el nivell mitjà alt, un 3,2%; i el mitjà baix, un 2,1%.

L'any 2016 , Catalunya va exportar productes industrials per valor de 61.951,7 milions d’euros, xifra que representa un augment del 2,5% respecte a l’any anterior. Les exportacions de productes d’alt contingut tecnològic són les que més van augmentar (8,9%) seguides de les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt que, amb, un valor acumulat de 30.725,9 milions d’euros, van créixer un 2,5% respecte del 2015. Els productes industrials de nivell tecnològic mitjà baix van assolir un valor de 7.982,6 milions d’euros, xifra que representa una disminució de l’1,4% en relació amb el 2015, mentre que les vendes dels productes de nivell tecnològic baix van augmentar un 2,1% anual, amb un valor de 16.529,4 milions d’euros.

Pel que fa a les importacions, Catalunya va importar productes industrials per valor de 71.187,0 milions d’euros l’any 2016, xifra que representa un augment del 4,2% respecte de l’any anterior. Per nivells tecnològics, totes les importacions van augmentar, excepte les del nivell tecnològic mitjà baix (-4,0% interanual). Les importacions de nivell mitjà alt van créixer un 7,0% interanual; les de nivell alt, un 3,9%, i les de nivell baix, un 3,7%.

L'objectiu principal d'aquesta estadística, elaborada per l'Idescat a partir dels arxius de Duanes, és presentar els fluxos comercials de les exportacions i importacions de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D, entre Catalunya i l'estranger. La font d'informació és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant derivada de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2579

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic. T4/2016 i any 2016. Dades provisionals