Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). IV/2016 i any 2016. Dades provisionals

06.03.2017
Novetats

Arxius adjunts

Catalunya va exportar productes industrials per valor de 15.732,2 milions d'euros al quart trimestre del 2016, xifra que representa un creixement interanual de l’1,7%. Les vendes de productes d’alt contingut tecnològic són les que més han van augmentar al quart trimestre (6,4%), seguides de les dels productes de nivell tecnològic mitjà alt (3,8%). En canvi, les vendes de productes de nivell tecnològic mitjà baix han van disminuïr un 2,6% i les de nivell baix, un 1,6%.

El valor de les importacions del quart trimestre va ser de 18.128,9 milions d’euros, amb un augment interanual del 4,6%. Les compres a l’estranger de tots els nivells tecnològics van créixer: el nivell tecnològic alt va augmentar un 11,3% interanual; el nivell baix, un 5,0%; el nivell mitjà alt, un 3,2%; i el mitjà baix, un 2,1%.

L'any 2016 , Catalunya va exportar productes industrials per valor de 61.951,7 milions d’euros, xifra que representa un augment del 2,5% respecte a l’any anterior. Les exportacions de productes d’alt contingut tecnològic són les que més van augmentar (8,9%) seguides de les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt que, amb, un valor acumulat de 30.725,9 milions d’euros, van créixer un 2,5% respecte del 2015. Els productes industrials de nivell tecnològic mitjà baix van assolir un valor de 7.982,6 milions d’euros, xifra que representa una disminució de l’1,4% en relació amb el 2015, mentre que les vendes dels productes de nivell tecnològic baix van augmentar un 2,1% anual, amb un valor de 16.529,4 milions d’euros.

Pel que fa a les importacions, Catalunya va importar productes industrials per valor de 71.187,0 milions d’euros l’any 2016, xifra que representa un augment del 4,2% respecte de l’any anterior. Per nivells tecnològics, totes les importacions van augmentar, excepte les del nivell tecnològic mitjà baix (-4,0% interanual). Les importacions de nivell mitjà alt van créixer un 7,0% interanual; les de nivell alt, un 3,9%, i les de nivell baix, un 3,7%.

L'objectiu principal d'aquesta estadística, elaborada per l'Idescat a partir dels arxius de Duanes, és presentar els fluxos comercials de les exportacions i importacions de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D, entre Catalunya i l'estranger. La font d'informació és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant derivada de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2579

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). IV/2016 i any 2016. Dades provisionals