Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA). Base 2010. 2016

16.03.2017
Novetats

Arxius adjunts

El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement anual d'un 3,5% l’any 2016, fins a assolir la xifra de 223.629 milions d’euros, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Des de l' òptica de l'oferta, el sector industrial va liderar el creixement econòmic del 2016 (amb un 4,0% respecte del mateix període de l'any anterior) i el van seguir la construcció (3,2%) i els serveis (3,1%). Per la seva banda, l'agricultura va registrar un repunt de l'activitat, i va assolir una variació interanual positiva del 10,1%. Des de l'òptica de la demanda, cal assenyalar que la demanda interna va continuar mostrant un notable dinamisme (3,2%), tot i que va moderar el ritme de creixement respecte al 2015. En canvi, l'aportació positiva del saldo amb l’exterior (0,6%) contrasta amb la de l'any anterior, en què havia registrat un creixement nul.

Els comptes econòmics anuals de l'economia catalana són una estadística elaborada per l'Idescat, que té com a principal objectiu articular un conjunt coherent de magnituds macroeconòmiques (PIB, remuneració d'assalariats, llocs de treball, etc.) per fer possible l'anàlisi detallada de l'economia catalana.

L'Idescat presenta les estimacions anuals i trimestrals dels principals agregats econòmics corresponents al període 2000-2016 amb la base 2010 i d'acord amb el nou estàndard metodològic obligatori de la Unió Europea: el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-2010). La informació es presenta desagregada per branques d'activitat per al període 2000-2014 i les estimacions dels anys 2015 i 2016 són avanços elaborats amb informació conjuntural.

Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB)

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2589

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA). Base 2010. 2016