Nomenclatura d’unitats territorials estadístiques (NUTS). Desembre 2016

21.03.2017

L'Idescat publica, normalitzada en català, la Nomenclatura d’unitats territorials estadístiques (NUTS), corresponent al Reglament (UE) núm. 2066/2016 de la Comissió Europea, de 21 de novembre de 2016, que modifica els annexos del Reglament (CE) núm. 1059/2003 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, per la qual s’estableix una nomenclatura d’unitats territorials estadístiques (DOUE L322, de 29 de novembre de 2016).

A banda d’aquesta versió, a l’apartat Codis territorials i d'entitats també es difonen la resta de nomenclatures NUTS, aprovades pel Parlament Europeu i el Consell d’Europa. Especialment es poden trobar els canvis d’unitats territorials posteriors a l’última nomenclatura, provocats per la incorporació de nous estats a la Unió Europea.

La NUTS és la llista de les regions de la Unió Europea estructurada en tres nivells jeràrquics, establerta per Eurostat amb la finalitat de disposar d'una divisió uniforme d'unitats territorials de la Unió Europea, per elaborar les estadístiques regionals.

A partir de la versió corresponent al Reglament (CE) 176/2008 (DOUE L61, de 5 de març de 2008), l'Idescat ha normalitzat en català les diferents versions, d’acord amb els criteris de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Enllaços

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2593

Sou aquí:

  • Novetats
  • Nomenclatura d’unitats territorials estadístiques (NUTS). Desembre 2016