Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Gener 2017

23.03.2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 6,5% interanual a Catalunya al gener del 2017. Per sectors d'activitat, el comerç augmenta un 6,9% i els altres serveis (és a dir, els no comercials) un 5,8%. Dins d'aquests, tots els serveis presenten increments i destaquen el transport i emmagatzematge (7,9%), seguit de les activitats administratives i serveis auxiliars (6,3%) i la informació i comunicacions (6,1%)

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) de l'INE, l'Idescat elabora mensualment l'indicador de conjuntura, que inclou l'índex general (IASS) del volum de negoci desagregat a sis sectors.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/n2596