Índex de preus industrials (IPRI). Febrer 2017

24.03.2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,5% a Catalunya al febrer del 2017. Per grans sectors industrials, tots els sectors presenten increments: els béns intermedis un 4,7%, els béns de consum un 1,6% i els d'equipament un 0,4%. D'altra banda, per divisions industrials, els majors increments de preus es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (19,4%) i indústries químiques (5,3%); mentre que els decrements més elevats es produeixen a les indústries del paper (−0,7%) i a la fabricació d'altres materials de transport (−0,5%) . En aquest mateix període l'índex de preus industrials creix un 6,2% respecte el mateix mes de l'any anterior.

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2599

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials (IPRI). Febrer 2017