Despesa del turisme estranger (TURDEST). Febrer 2017

04.04.2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es situa en 926 milions d'euros al febrer del 2017, xifra que suposa un augment del 11,3% respecte el mateix període de l'any anterior. Per països de residència habitual destaquen França amb una despesa total de 126 milions d'euros i Regne Unit amb una despesa total de 84 milions d'euros. La despesa mitjana diària per persona és de 156 euros, dada que suposa un decrement interanual del 5,3%. Les partides de despesa principals van correspondre al transport internacional no inclòs en el paquet turístic (amb un 26,7%) i a la despesa en activitats (23,6%).

L'estadística Despesa del turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge. Les dades es presenten desagregades per país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge, i per vies d'accés. El període de referència de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.

Despesa del turisme estranger

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2605

Sou aquí:

  • Novetats
  • Despesa del turisme estranger (TURDEST). Febrer 2017