Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE). 2017

06.04.2017
Novetats

Arxius adjunts

El nombre de ciutadans de Catalunya que resideixen habitualment a l'estranger és de 284.374 persones a 1 de gener de 2017, xifra que representa un increment del 7,7% respecte a un any enrere, segons el Padró d'habitants residents a l’estranger. El nombre d'inscrits ha augmentat a totes les comarques, però destaquen Osona (17,4%), el Vallès Oriental (14,6%), la Garrotxa (12,5%) i el Solsonès (12,3%).

Per lloc de naixement, el 61,1% dels inscrits a les oficines consulars són nascuts a l'estranger, el 33,9% són nascuts a Catalunya i el 4,8%, a la resta de l'Estat. La població nascuda a Catalunya (96.379 persones) resideix fonamentalment a Europa, on es concentra el 61,2%, mentre que la nascuda a l'estranger (173.773 persones) resideix majoritàriament a Amèrica, on es concentra el 60,2% de les persones de nacionalitat espanyola nascudes a l'estranger.

En el rànquing de països amb més residents catalans, França se situa en primer lloc, amb 37.149 persones, de les quals el 40,9% van néixer a Catalunya. Argentina, tot i que se situa en segon lloc (amb 29.032 residents), presenta una composició diferent per lloc de naixement, ja que el 79,0% són nascuts al mateix país. En tercer lloc hi ha Alemanya, amb 21.234 residents, dels quals un 42,9% són nascuts a Catalunya. I, finalment, els Estats Units se situen en quarta posició, amb 17.584 residents, dels quals el 38,4% van néixer a Catalunya.

Des d'una perspectiva territorial, més de la meitat dels residents a l'estranger (53%) estan inscrits a la comarca del Barcelonès i els principals països de residència, per ordre, són Argentina (10,4%), França (9,0%) i Mèxic (8,4%). França és el principal país escollit per als ciutadans de la majoria de comarques: destaquen les frontereres Aran (amb un 65,1% dels residents), l'Alt Empordà (46,4%) i la Cerdanya (45,5%). Argentina és la primera destinació en 9 comarques, de les quals destaca la Noguera (amb un 60,5% dels residents) i el Pallars Jussà (49,0%).

Durant el 2016, les noves inscripcions als registres consulars s'han mantingut estables en relació amb l'any anterior (31.202 noves inscripcions, que representen un augment del 0,5%), després que haguessin augmentat un 13,8% i 12,9% el 2013 i 2014, respectivament. Aquestes noves inscripcions corresponen a les altes produïdes per naixement, nacionalització, omissió o emigració a l'estranger. El major nombre d'inscripcions (12.894) es registren a la Unió Europea, on destaquen França (13,2%), el Regne Unit (10,4%) i Alemanya (9,9%).

El Padró d'habitants residents a l'estranger és un registre administratiu on consten les persones que tenen la nacionalitat espanyola (tant si és la seva única nacionalitat com si no), viuen habitualment a l'estranger i el seu últim municipi d'inscripció és a Catalunya. Aquestes persones, registrades a les oficines consulars, es consideren veïnes del municipi català a efectes electorals, però en cap cas formen part de la població oficial del municipi.

Les variables que s'exploten d'aquest registre són sexe, edat, lloc de naixement, lloc d'inscripció i continent o país de residència, i estan referides a l'1 de gener del 2017. Les dades provenen de la informació que les oficines o seccions consulars envien a l'INE, a través del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

L'Idescat du a terme anualment l'explotació estadística relativa a Catalunya a partir del fitxer elaborat i tramès per l'INE.

Padró d'habitants residents a l'estranger

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2609

Sou aquí:

  • Novetats
  • Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE). 2017