Turisme estranger (TUREST). Març 2017

28.04.2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 7,0% interanual al març del 2017. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, mostren taxes de variació interanual positives: França (20,3%), Regne Unit (12,1%) i Itàlia (25,5%), mentre que Alemanya mostra una taxa interanual negativa (−6,6%).

D'altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d'oci augmenten un 7,5% i els viatges de negoci un 6,5%. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat creixen un 5,8% i els de no mercat un 10,9%.

L'estadística Turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge, segons les diferents vies d'accés. També ofereix informació de les principals característiques dels viatges (tipus d'allotjament principal, motiu, forma d'organització, mitjà de transport i país de residència habitual). El període de referència de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i de l'Enquesta de despesa turística de l'INE.

Turisme estranger

Turisme estranger. Consulta interactiva

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2627

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme estranger (TUREST). Març 2017