Estimacions de població (EP). 2017. Avanç. Dades provisionals

09.05.2017

La població de Catalunya a 1 de gener del 2017 és de 7.477.131 habitants, segons l'avanç de les Estimacions de població, elaborat per l'Idescat. Aquesta dada representa un augment anual de 28.799 habitants (el 0,4%) respecte del 2016 i constata un creixement de població per segon any consecutiu.

Per territori, l’àmbit Metropolità és on més augmenta la població (27.295 habitants), un creixement del 0,6%. En canvi, les Terres de l’Ebre és l’àmbit que perd més població (−1.372 habitants), una disminució del 0,8%.

Les Estimacions de població són l'operació estadística que, amb periodicitat anual, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya. Ofereixen dades dels residents a Catalunya, les províncies, els àmbits del Pla territorial, les comarques i l'Aran, i els municipis majors de 50.000 habitants, classificats per sexe i edat. Els resultats són coherents amb el Cens de població i el moviment demogràfic (naixements, defuncions i migracions). Les Estimacions de població permeten calcular, cada any, diferents indicadors de tipus demogràfic i socioeconòmic.

L'avanç s'ha calculat a partir de les Estimacions de població a 1 de gener del 2016 i de les dades estimades dels fluxos demogràfics del 2016. Els resultats de l’avanç estan disponibles per Catalunya, les províncies i els 8 àmbits del Pla territorial.

Aquests resultats seran vigents fins al proper mes de desembre, quan l'Idescat els substitueixi per les estimacions postcensals definitives, que es calculen un cop es disposa de les xifres de naixements, defuncions i migracions de l'any de referència.

Estimacions de població

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2638

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estimacions de població (EP). 2017. Avanç. Dades provisionals