Renda familiar disponible bruta territorial (RFDBC). 2014

18.05.2017
Novetats

Arxius adjunts

La Segarra, el Pla de l’Estany i el Barcelonès són les comarquesque van registrar un augment de la renda per habitant més elevat l'any 2014, superior al 3%. L'augment de renda es va registrar a un total de 33 comarques i a Aran, mentre que el Montsià, amb un 2,6%, va encapçalar el grup de 8 comarques on va disminuir el nivell de renda per habitant.

El Barcelonès continua sent la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada (amb 18.600 euros) i va superar en un 12,8% la mitjana catalana (16.500 euros). A continuació hi havia el Baix Llobregat (17.300 euros) i el Vallès Occidental (16.800 euros), amb un 4,9% i 2,2% per sobre de la mitjana catalana, respectivament. Per la seva banda, el Montsià era la comarca amb menys nivell de renda (10.900 euros) i es va situar un 30% per sota de la mitjana catalana.

L'anàlisi dels principals recursos de la renda mostra que els ingressos procedents de la remuneració d'assalariats van augmentar un 1,4% al conjunt de Catalunya en relació amb l'any anterior i era el principal recurs de les famílies a totes les comarques, excepte a la Terra Alta. En canvi, els ingressos procedents de les prestacions socials i l'excedent brut d'explotació van disminuir en relació amb l'any anterior a pràcticament totes les comarques.

L'anàlisi per municipis mostra que Sant Cugat del Vallès va ser el municipi amb el nivell de renda per habitant més elevat, amb 21.300 euros, un 29,2% superior a la mitjana catalana. A continuació hi havia Sant Just Desvern (amb 21.200 euros), Tiana i Sant Quirze del Vallès (amb 20.200 euros) i Cabrils (amb 20.100 euros). A l'altre extrem, hi havia tres municipis de la comarca del Montsià: Alcanar (amb una renda per habitant de 9.700 euros), Ulldecona (amb 9.800 euros) i la Sénia (amb 10.100 euros).

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Per tal d'elaborar la renda familiar disponible bruta per habitant, es prenen com a referència les estimacions de població a 1 de juliol realitzades per l'Idescat.

La sèrie de RFDB difosa per l'Idescat és coherent amb les dades dels comptes de renda de les llars de la comptabilitat regional d'Espanya de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El darrer any per al qual l'INE disposa d'estimacions del compte de renda de les llars per comunitats autònomes és també l'any 2014, amb dades de caràcter provisional.

Aquesta estadística elaborada per l'Idescat proporciona informació del nivell de renda familiar i per habitant, així com dels principals components (recursos i usos) del compte de renda de les famílies. Els principals recursos del compte de renda de les llars són la remuneració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació i les prestacions socials. Al seu torn, els principals usos d'aquest compte són les cotitzacions socials i l'impost sobre la renda.

Es presenta la distribució de la renda familiar a les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals de Catalunya amb la base comptable 2010, per l'any 2014, amb caràcter provisional.

La renda familiar disponible bruta comarcal i municipal base 2010 incorpora l'estàndard metodològic obligatori de la Unió Europea: el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC-2010).

Renda familiar disponible bruta territorial

Dades bàsiques

Vegeu també

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2640

Sou aquí:

  • Novetats
  • Renda familiar disponible bruta territorial (RFDBC). 2014