Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). IV/2016

19.05.2017
Novetats

Arxius adjunts

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al quart trimestre de 2016 respecte als països industrialitzats va presentar un retrocés de 0,6 punts percentuals i va assolir el nivell de 104,5 en comparació amb el 103,9 del mateix període de l’any anterior.

D'altra banda, l'índex de competitivitat revelada (que mesura l'evolució de la quota de mercat de les exportacions manufactureres catalanes en els principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials) va empitjorar al quart trimestre del 2016 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, en passar d'un índex de 92,5 a 93,2.

Els indicadors de posició competitiva del sector industrial s'analitzen a partir de dos índexs: Índex de posició competitiva en preus i índex de posició competitiva revelada.

L'índex de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció D de la CCAE-93). Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Les dades per a Catalunya les elaboren trimestralment l'Idescat i el Departament d'Economia i Coneixement, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE. Les dades d'Espanya les elabora el Banc d'Espanya.

L'índex de posició competitiva revelada es defineix com la quota de mercat de les exportacions catalanes de manufactures (seccions 5 a 8 de la CUCI-Rev.3) en cadascun dels països considerats, indexades en el primer trimestre de l'any 1999. Inversament al que succeeix amb l'indicador de posició competitiva en preus, un augment de l'indicador de posició competitiva revelada s'ha d'interpretar com una millora de competitivitat. Les dades per a Catalunya les elaboren trimestralment l'Idescat i el Departament d'Economia i Coneixement, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2641

Sou aquí:

  • Novetats
  • Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). IV/2016