Estadística de l'activitat hotelera. Juliol 2017

24.08.2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 2,8% interanual a Catalunya al juliol del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic decreix un 1,8%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans decreixen un 1,7% i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat decreixen un 1,9%. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 4,6% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de Regne Unit i França són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (961,9 i 836,5 milers, respectivament), seguit de Rússia (662,1 milers) .

Per marques turístiques, Costa Barcelona i Costa Daurada són les que presenten les variacions absolutes més elevades (131,5 i 77,8 milers, respectivament).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers augmenta un 2,0% interanual, amb un decrement en el turisme domèstic d'un 1,9% i un increment del 4,2% en el turisme estranger.

Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona. Aquest canvi d'assignació representa un trencament de sèrie amb els resultats dels períodes anteriors.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere al últim període publicat.

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2729

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat hotelera. Juliol 2017