Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2017

Les exportacions catalanes de productes industrials d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.856,2 milions d'euros al segon trimestre del 2017, xifra que representa un augment interanual del 2,7%.

Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt han augmentat un 1,9% interanual al segon trimestre d'enguany i han assolit un valor de 8.172,5 milions d'euros. Els productes de nivell mitjà baix amb un valor de 2.616,5 milions d'euros, són els que més han augmentat les vendes a l'exterior (20,3% interanual). Les exportacions de productes de baix contingut tecnològic (4.513,6 milions d'euros) han augmentat un 6,6% en relació amb el segon trimestre de l'any anterior.

D'altra banda, al segon trimestre del 2017, les compres a l'estranger de productes d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 2.274,8 milions d'euros, xifra que representa un augment interanual del 4,0%. Pel que fa a les importacions de productes de la resta de nivells, totes han augmentat, excepte les de nivell tecnològic mitjà alt, que han disminuït un 1%.

L'objectiu principal d'aquesta estadística, elaborada per l'Idescat a partir dels arxius de Duanes, és presentar els fluxos comercials de les exportacions i importacions de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D, entre Catalunya i l'estranger. La font d'informació és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant derivada de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2736

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2017