Moviments migratoris. 2016

A l'any 2016 es van registrar 230.171 canvis de residència entre municipis de Catalunya, amb una disminució del 5,8% respecte de l'any 2015, segons l'Estadística de moviments migratoris. El 56,5% d'aquests canvis van ser intercomarcals i van donar com a resultat un saldo migratori de signe positiu a 23 comarques i a Aran. El saldo migratori total de Catalunya va ser de 49.122 entrades netes, com a resultat de l'aportació de la migració amb la resta d'Espanya (3.889) i la migració amb l'estranger (45.233).

Les comarques que presentaven més capacitat d'atracció dels moviments migratoris procedents de municipis d'altres comarques són el Maresme, amb 2.037 moviments, seguida del Vallès Occidental (1.206), el Baix Llobregat (1.125) i el Vallès Oriental (1.106). D'altra banda, de les 18 comarques que registraven saldos negatius, el Barcelonès destaca per presentar el major saldo d'aquest signe de les migracions intercomarcals, amb una pèrdua de 7.627 sortides netes a la resta de Catalunya.

El saldo migratori net del conjunt de Catalunya amb la resta d'Espanya va ser de signe positiu l'any 2016. El balanç resultant entre immigracions (51.192) i emigracions (47.303) va suposar una entrada neta de 3.889 residents provinents de la resta de l'Estat, que representa un 23,8% menys que l'any 2015. L'aportació de la població estrangera va ser del 53,4%. Els intercanvis migratoris amb la resta d'Espanya van resultar de signe positiu a 32 comarques i Aran. El Barcelonès va ser el centre d'atracció de les migracions des de la resta d'Espanya amb un saldo de 2.101 moviments. A la resta de comarques, els saldos van ser menys significatius. De les 9 comarques amb saldo negatiu, el Maresme és la que tenia una diferència major entre immigracions i emigracions (−101).

Pel que fa als fluxos migratoris amb l'estranger, a l'any 2016 al conjunt de Catalunya es van registrar 128.474 immigracions procedents de l'estranger, xifra que representa un increment del 12,7% en relació amb un any enrere. D'altra banda, es van comptabilitzar 83.241 emigracions, un 10,5% menys que a l'any 2015. El saldo net resultant va ser de 45.233 moviments. Els intercanvis migratoris amb l'estranger van resultar de signe positiu a 35 comarques. El saldo més elevat el va registrar el Barcelonès (30.573), seguit del Vallès Occidental (3.720) i el Baix Llobregat (2.655). Entre les comarques amb saldos negatius va destacar el Baix Camp (−656) seguida del Baix Ebre (−306).

L'any 2016 el saldo migratori total va ser positiu per a 32 comarques i a Aran. Cal destacar que no hi havia tantes comarques amb saldo migratori positiu des de l'any 2008.

L'Estadística de moviments migratoris, iniciada l'any 1988 i de periodicitat anual, recull les xifres municipals de la migració segons la seva procedència o destinació i té com a objectiu recopilar anualment els fluxos de migracions de les comarques i municipis de Catalunya. Les estadístiques de variacions residencials de Catalunya s'elaboren a partir de les altes i baixes padronals per canvi de residència que els ajuntaments envien a l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb periodicitat mensual. L'Idescat publica per primera vegada la matriu origen-destinació de les migracions comarcals, que podeu consultar a Migracions dins de Catalunya. Per comarca de procedència i de destinació

Estadístiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2741

Sou aquí: