Indicadors de benestar i progrés social. 2016

L'Idescat publica, per primera vegada, els Indicadors de benestar i progrés social, que mostren la informació disponible i significativa sobre l'estat i l'evolució del benestar i progrés social a Catalunya.

Aquesta estadística ha estat dissenyada per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i per l'Idescat.

La proposta es concreta en 52 indicadors amb informació per al conjunt de Catalunya, agrupats en 8 àmbits:

 1. Condicions de vida i treball
 2. Salut
 3. Educació
 4. Medi ambient
 5. Habitatge
 6. Seguretat i transport
 7. Inclusió, drets i participació
 8. Oci i cultura

En la selecció de cada indicador s'han tingut en compte els criteris següents:

 • Que sigui rellevant, precís i fiable, que es pugui difondre oportunament i puntualment, amb periodicitat anual.
 • Que sigui coherent o conciliable, comparable entre regions i països, i accessible als usuaris.
 • Que sigui significatiu en relació amb el benestar i progrés social, de manera inequívoca.

Aquest instrument analític s'ofereix amb la convicció que no hi ha una única solució al repte plantejat i que ha d'estar obert a la constant millora i adaptació.

Durant els últims anys, diferents iniciatives arreu del món ofereixen una visió més àmplia dels aspectes socials, del benestar i de la sostenibilitat, associats al progrés. Fruit d'aquesta visió han anat apareixen diverses propostes de sistemes d'indicadors i d'indicadors sintètics, elaborats per organismes públics i privats, per superar les limitacions d'una perspectiva únicament econòmica. En són exemples Better of Life (OCDE), Social Progress Index (fundacions privades i grups d'experts de tots els continents) i GDP and Beyond (Eurostat).

Els Indicadors de benestar i progrés social han tingut en compte les principals experiències d'àmbit local i internacional, i han estat revisats i avaluats per diversos professionals experts en els diferents àmbits.

L' origen d'aquesta estadística està en la Resolució 17/XI, adoptada pel Parlament de Catalunya en la sessió de 10 de març de 2016, que insta el Govern a presentar anualment un informe sobre el progrés social de Catalunya. Aquest informe ha de servir de referència per elaborar i avaluar les polítiques públiques de la Generalitat en la lluita contra les desigualtats i a favor del desenvolupament sostenible. L'Idescat ha participat en el procés de definició dels indicadors, tal com preveu aquesta Resolució.

L'elaboració dels Indicadors de benestar i progrés social també responen a la inquietud social i política, àmpliament manifestada, respecte de les limitacions del producte interior brut (PIB) com a únic indicador per mesurar el benestar i el progrés social.

La sèrie s'inicia al 2010 i anualment es faran dues actualitzacions, al febrer i al juny.

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Menéame
 • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2749

Sou aquí:

 • Novetats
 • Indicadors de benestar i progrés social. 2016