Dossier: "Mobilitat obligada de la població de Catalunya"

L'Idescat publica el dossier "Mobilitat obligada de la població de Catalunya" (PDF), que és el número 21 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

El dossier ofereix una anàlisi de la mobilitat obligada de la població de Catalunya per raó de treball i d'estudi. La mobilitat obligada correspon als desplaçaments entre el municipi de residència i el municipi de treball o d'estudi.

Pel que fa al treball, s'analitza la mobilitat de la població ocupada segons el sexe i el lloc de residència, l'ús dels diferents mitjans de transport i la durada dels desplaçaments per traslladar-se entre el lloc de residència i el lloc de treball. Pel que fa als estudiants, les variables analitzades són el tipus d'estudi i el lloc de residència.

Les fonts d'informació per elaborar aquest dossier han estat les següents:

 • Mobilitat obligada per raó de treball
 • Cens de població i habitatges 2011, amb dades sobre el nombre de persones que es desplacen i les característiques sociodemogràfiques i laborals, i sobre els desplaçaments.

 • Mobilitat obligada per raó d'estudi
  • Ensenyaments universitaris: registre de matrícules del curs 2014-2015 de la Secretaria d'Universitats i Recerca, que proporciona dades sobre els alumnes matriculats a les 12 universitats catalanes.
  • Ensenyaments no universitaris: registre de matrícules del curs 2015-2016 del Departament d'Ensenyament, que proporciona dades sobre els alumnes de 3 i més anys matriculats en centres d'ensenyament a Catalunya.
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Menéame
 • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2753

Sou aquí:

 • Novetats
 • Dossier: "Mobilitat obligada de la població de Catalunya"