Estadística de naixements. 2016. Dades provisionals

L'any 2016 el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya va ser de 68.634, xifra que representa un descens del 2,6% en relació amb el 2015, segons les dades provisionals de l'Estadística de naixements. Aquesta disminució va ser general a tot el territori, excepte a 14 comarques.

La fecunditat a Catalunya es va mantenir estable en relació amb l'any anterior, amb un nombre mitjà d'1,39 fills per dona.

L'edat mitjana a la maternitat es va continuar endarrerint i es va situar en 32,0 anys, mentre que l'edat mitjana al naixement del primer fill va ser de 30,8 anys. Les dones de 30 a 34 anys són les que van tenir més fills (96,2 naixements per cada 1.000 dones) i per segon any consecutiu les dones de 35 a 39 anys (66,2‰) van tenir més fills que les de 25 a 29 anys (62,1‰).

Per nacionalitat, dels 68.634 nascuts vius, 50.438 eren fills de mare de nacionalitat espanyola i 18.196 eren fills de mare estrangera, xifra que representa el 26,5% dels nascuts vius. En relació amb l'any anterior, els nadons de mare estrangera van augmentar (1,5%), fet que no es produïa des de l'any 2010, mentre que els de mare espanyola van disminuir (−4,0%).

L'any 2016 tots els àmbits territorials, van registrar un descens del nombre de nascuts vius, en relació amb les dades definitives de nascuts vius del 2015, encapçalats per l'Alt Pirineu i Aran (−6,4%), el Camp de Tarragona (−5,7%) i les Comarques Gironines (−5,4%).

Les taxes de natalitat més baixes es van registrar a l'Alt Pirineu i Aran (7,4‰) i a les Terres de l'Ebre (8,2‰). Per comarques, el Gironès (11,4‰), el Solsonès (11,1‰) i el Vallès Occidental (9,8‰) van registrar les taxes més elevades, mentre que el Ripollès i el Pallars Jussà (5,7‰), i el Pallars Sobirà (6‰) tenien les taxes més baixes.

En relació amb el nombre de fills per dona, les Comarques Gironines, les Comarques Centrals i Ponent van ser els àmbits del Pla territorial amb l'índex conjuntural de fecunditat més elevat (1,52, 1,52 i 1,49 fills respectivament), mentre que l'Alt Pirineu i Aran (1,17 fills) i l'Àmbit Metropolità (1,34 fills) tenien índexs menors que la mitjana de Catalunya (1,39).

L'Estadística de naixements ofereix informació dels nascuts vius, els parts i les morts fetals tardanes de les persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques, socials i territorials (municipi, comarca, àmbits del Pla territorial i província). L'Estadística de naixements i l'Estadística de defuncions conformen el moviment natural de la població, que permet estimar el creixement natural de la població, com la diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions.

La font original de les dades són les butlletes estadístiques del part de dones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades presentades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de dones que hi resideixen. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els parts de dones residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb la publicació de les taules dels parts de totes les dones residents, incloent-hi els parts inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2754

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de naixements. 2016. Dades provisionals