Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T2/2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 15,5% interanual al segon trimestre de 2017, fet que suposa un total de 1.407,5 milers deviatges, 6.023,4 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 4,3 nits i una despesa de 517 milions d'euros.

La despesa en viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat, al segon trimestre de 2017, ha estat de 367 euros per persona, xifra que representa un augment del 5,8% en relació amb el segon trimestre del 2016, i que equival a 86 euros de despesa diària.

El nombre d'excursions a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat se situa en 252,2 milers al segon trimestre del 2017, un 36,7% més que al mateix trimestre de l'any anterior.

L'estadística Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat ofereix informació trimestral i anual del nombre de viatges turístics amb destinació principal a Catalunya realitzats pels residents de la resta de l'Estat, i la despesa associada a aquests viatges.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet encreuar diverses variables relacionades amb les principals característiques dels viatges: comunitat autònoma de residència, durada, motiu, tipus d'allotjament principal, forma d'organització, tipus de viatge i mitjà de transport. En els casos en què es pot calcular, també ofereix la variació interanual de cada variable. El període de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2757

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T2/2017