Estadística de despesa en consum de les llars. 2016

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 30.446 euros per llar l'any 2016, amb un increment de l'0,7% respecte a l'any anterior, segons l'Estadística de despesa en consum de les llars. És el tercer any consecutiu de creixement del consum, després de la davallada produïda arran de la crisi econòmica de l'any 2008. La despesa total de les llars a Catalunya l'any 2016 va ser de 90.344 milions d'euros.

L'increment en la despesa mitjana en consum de les llars s'explica principalment per la despesa mitjana en béns que no són de primera necessitat, que se va situar en 13.714 euros. D'altra banda, la despesa mitjana en béns de primera necessitat va ser de 16.732 euros per llar.

Dins els béns de primera necessitat, destaca el paper de les despeses relacionades amb l'habitatge, a què es van dedicar 9.331 euros anual de mitjana per llar. D'aquesta quantitat, 6.058 euros corresponen al lloguer real i imputat de l'habitatge principal i 2.021 a subministraments energètics.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Estadística contínua de pressupostos familiars, que és una estadística per mostreig amb periodicitat anual que realitza l'INE. El seu principal objectiu és produir informació estadística sobre la magnitud, l'estructura i la distribució de les despeses en consum que realitzen les llars classificades segons la COICOP/HBS (Classification of Individual Consumption by Purpose adapted to the needs of Houshold Budget Surveys). L'Idescat porta a terme una explotació detallada anualment que amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.

Estadística de despesa en consum de les llars

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2760

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de despesa en consum de les llars. 2016