Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,8% al juny del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.174.998 persones.

Els afiliats augmenten a totes les comarques a excepció de la Terra Alta, on disminueixen un 0,2% respecte del mateix trimestre de l'any anterior. El Baix Penedès (4,9%), el Baix Empordà (4,8%) i l'Urgell (4,2%) són les comarques que tenen un creixement més elevat respecte el juny del 2016.

Per sexe, al juny del 2017, el 53,9% de les persones afiliades són homes i el 46,1%, dones. Per edat, el 16,3% dels afiliats a Catalunya tenen menys de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 41,8%; els de 45 a 54, el 26,1%, i els de 55 anys i més, el 15,8% del total. Segons la nacionalitat, el 86,3% dels afiliats a Catalunya tenen la nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representen el 13,7% del total; l'increment interanual dels afiliats estrangers (9,6%) és més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (2,9%).

El nombre d'afiliacions a Catalunya a 30 de juny de 2017 se situa en 3.319.894, un 3,9% més que al juny del 2016.

Per sectors i si es compara amb el juny de l'any anterior, les afiliacions augmenten en tots els sectors econòmics: la construcció (5,9%), l'agricultura (4,4%), els serveis (3,9%) i la indústria (2,7%).

Per tipus de relació laboral, augmenten tant les afiliacions per compte d'altri (4,5%) com per compte propi (0,7%).

L'Idescat publica trimestralment el nombre d'afiliats i afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen segons el tipus de relació laboral, el règim de cotització i el sector d'activitat.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2762

Sou aquí:

  • Novetats
  • Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2017