Estadística de matrimonis. 2016. Dades provisionals

L'any 2016 el nombre de matrimonis que es van celebrar a Catalunya va ser de 28.631, xifra que suposa un augment del 3,8% respecte de l'any anterior, segons dades provisionals de l'Estadística de matrimonis. Els matrimonis en segones núpcies o posteriors per a almenys un dels cònjuges, són els que més van augmentar, un 7,5% en relació amb l'any anterior, i ja representen el 30,4% del total de matrimonis. Els celebrats entre persones solteres també van augmentar però menys: un 2,2% en relació amb el mateix període de l'any anterior.


L'edat mitjana al primer matrimoni es va seguir endarrerint i va superar, per primera vegada, els 35 anys en el cas dels homes (35,1) i els 33 anys en el de les dones (33,2). A les Terres de l'Ebre és on la població es va casar en edats més joves en comparació amb la mitjana catalana, amb una edat al primer matrimoni de 34,1 anys per als homes i 31,8 per a les dones. En canvi, on la població es va casar en edats més tardanes va ser a l'Àmbit Metropolità (35,3 anys per als homes i 33,5 anys per a les dones) i a l'Alt Pirineu i Aran (36,1 anys per als homes i 33,1 anys per a les dones).

Dels 28.631 matrimonis registrats a Catalunya l'any 2016, 27.612 es van correspondre a parelles de diferent sexe (que representen el 96,4% del total) i 1.019 eren matrimonis entre persones del mateix sexe (3,6%). D'aquests últims, el 52,6% eren matrimonis entre homes (536) i el 47,4% ho eren entre dones (483).

En relació a la nacionalitat dels cònjuges, els matrimonis amb dos cònjuges de nacionalitat espanyola van ser 22.204, xifra que representa el 77,6% del total. En 5.362 matrimonis un dels cònjuges era de nacionalitat estrangera (18,7%) i en 1.065 (3,7%) ho eren tots dos cònjuges.

El comportament de la nupcialitat al territori era força homogeni, amb poques variacions en la taxa de nupcialitat. El Penedès (4,3 matrimonis per 1.000 habitants), les Comarques Centrals (4,1‰) i les Comarques Gironines (3,9‰) tenien la taxa de nupcialitat superior a la mitjana catalana (3,8‰). En canvi, les taxes de nupcialitat més baixes eren a Ponent i les Terres de l'Ebre (ambdues del 3,3‰).

L'Estadística de matrimonis ofereix anualment informació dels matrimonis i els cònjuges que fixen la residència a Catalunya segons les característiques demogràfiques, socials i territorials. La font original de les dades és la Butlleta estadística del matrimoni, que emplenen els cònjuges en el moment d'inscriure el seu matrimoni davant del Registre civil.

L'Idescat difon la informació per municipi, comarca, àmbit del Pla territorial, província i Catalunya. Per reduir el risc de revelació d'informació sensible s'han establerts llindars poblacionals en relació amb el tipus de variable i les freqüències de les taules.

Fins a l'any 2011 les dades publicades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de matrimonis que fixaven la residència habitual a Catalunya. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit en els registres civils de Catalunya) i les dades definitives (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit tant en els registres civils de Catalunya, com en els d'altres comunitats autònomes).

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2773

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de matrimonis. 2016. Dades provisionals