Informe d'execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016

L'Idescat publica al web l'Informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016.

Aquest informe presenta una anàlisi global del compliment de les activitats estadístiques previstes i una avaluació per objectius i grau de compliment més detallada de les activitats estadístiques (desenvolupades i no desenvolupades) al llarg dels diferents programes anuals. També inclou un annex amb les activitats del Pla estadístic i les actuacions dels diferents programes anuals que el desenvolupen, per objectius i grau de compliment.

La responsabilitat de l'elaboració d'aquest informe recau sobre l'Institut d'Estadística de Catalunya, d'acord amb l'article 23.2 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, prorrogada fins al 31 de desembre de 2016.

El Pla estadístic de Catalunya 2011-2016 és el cinquè pla que aprova el Parlament de Catalunya (els plans estadístics anteriors fan referència als períodes 1992-1995, 1997-2000, 2001-2004 i 2006-2009). Aquest Pla representa la continuació del procés de consolidació i enfortiment del Sistema estadístic de Catalunya.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2775

Sou aquí:

  • Novetats
  • Informe d'execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016