Índex d'entrada de comandes a la indústria. 08/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2017. Per grans sectors industrials, presenten increments els béns intermedis (12,5%) i els béns de consum (9,2%), mentre que decreixen els béns d'equipament (−20,5%). En aquest mateix període, l'índex general de l'IECI augmenta un 3,4% interanual a Catalunya.

L'IECI és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar la dinàmica mensual de les comandes rebudes per les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IECI general. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya, i ho desglossa per grans sectors industrials per a Catalunya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2778

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex d'entrada de comandes a la indústria. 08/2017