Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2016-2017

En el curs 2016-2017 hi havia 1.208.318 alumnes que residien i estudiaven a Catalunya matriculats en ensenyaments no universitaris, segons l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. El 83,3% d'aquests alumnes (1.006.493) estudiaven al mateix municipi on residien. Aquesta proporció augmentava fins al 91,1% en el cas dels alumnes d'educació infantil de 2n cicle (199.783) i arribava al 87,7% en el cas dels que cursaven estudis obligatoris (687.131 alumnes d'educació primària i ESO). El 58,2% dels alumnes d'ensenyaments postobligatoris (119.579) estudiaven al mateix municipi on residien.

En relació amb els ensenyaments obligatoris,el percentatge d'alumnes que estudiaven al mateix municipi on residien és un 90,4% en el cas de l'educació primària i un 83,4% a l'ESO. Les comarques amb un percentatge major d'alumnes d'ensenyaments obligatoris que estudiaven i residien al mateix municipi són el Barcelonès (95,1%) i el Montsià (91,6%). Per contra, les comarques amb un percentatge menor són el Priorat (68,3%) i el Pallars Sobirà (62,2%).

Pel que fa als ensenyaments postobligatoris el percentatge d'alumnes residents que estudiaven al mateix municipi és major al batxillerat (75,6%) que als cicles formatius de grau mitjà (48,0%) i de grau superior (40,8%). Les comarques amb un percentatge major d'alumnes d'ensenyaments postobligatoris que estudiaven i residien al mateix municipi són el Barcelonès (83,9%), el Segrià (67,6%), el Tarragonès (63,1%), l'Alt Urgell (61,5%) i el Vallès Occidental (58,5%). A l'altre extrem, els percentatges més baixos són a les Garrigues (16,0%), la Conca de Barberà (15,0%) i la Terra Alta (11,7%).

Entre els municipis de més de 100.000 habitants, el percentatge d'alumnes que estudiaven i residien al mateix municipi és del 93,4%. A mesura que la grandària del municipi anava disminuint, aquest percentatge s'anava reduint, fins que, en els municipis de menys de 500 habitants, el percentatge d'alumnes que estudiaven al mateix municipi on residien és inferior a un 25% (21,7%). Aquesta disminució és més notòria a partir dels municipis inferiors a 5.000 habitants (que passa del 75,2% en els municipis de 5.001 a 10.000 habitants al 58,5% en els municipis de 2.001 a 5.000 habitants).

Dels municipis amb una població superior als 50.000 habitants, Barcelona és el que retenia un major percentatge d'alumnes residents (un 97,1%) i, a l'altre extrem, el municipi que retenia menys alumnes residents és Cornellà de Llobregat (un 77,8%).

Per una anàlisi detallada de la mobilitat dels estudiants de tots els municipis de Catalunya consulteu l'Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants no universitaris analitza els desplaçaments dels alumnes entre el lloc de residència i el lloc d'estudi, a partir de les dades de matrícula recollides pel Departament d'Ensenyament. L'aprofitament dels registres administratius de la matrícula dels estudiants ha permès a l'Idescat elaborar una estadística dels desplaçaments per raó d'estudis, amb periodicitat anual i que s'inicia el curs 2011-2012. Les dades presentades fan referència als alumnes matriculats a Catalunya, tant dels que hi resideixen com dels que no.

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants no universitaris es difon segons el lloc de residència, el lloc d'estudi, el sexe, el tram d'edat i el nivell d'estudis. La desagregació territorial és per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris

Ampliació de resultats intermunicipal i intercomarcal

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2795

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2016-2017